กรกฎาคม 09, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

กองทัพภาคที่ 4 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การพัฒนาเชิงพื้นที่ชุมชนนวัตกรรมแบบบูรณาการเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางสร้างเศรษฐกิจฐานราก

By มิถุนายน 25, 2563 16

“กองทัพภาคที่ 4 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การพัฒนาเชิงพื้นที่ชุมชนนวัตกรรมแบบบูรณาการเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางสร้างเศรษฐกิจฐานราก”

วันนี้ 24 มิ.ย.63 ,1300 พ.อ.อนุสรณ์ โออุไร รอง เสธ.ทภ.4
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุมชนนวัตกรรมแบบบูรณาการเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดย มี ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชเป็นประธาน
สำหรับการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในครั้งนี้นั้นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช,กองทัพภาคที่ 4 ,เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง , โรงเรียนพลเมืองปากน้ำฉวาง และ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเรือนสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดให้มีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ของการจัดบันทึกความร่วมมือดังกล่าวเกิดจากทุกภาคส่วนมีความประสงค์และมีเจตนารมณ์ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาเชิงพื้นฐานชุมชนนวัตกรรมแบบบูรณาการของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 บูรณาการร่วมกัน อันจะส่งผลให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาความรู้ทางทฤษฎีและทักษะวิชาชีพให้เกิดผลสำเร็จต่อไป

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4