กรกฎาคม 09, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านไทยพุทธ 3 จังหวัดชายแดนใต้ สร้างความมั่นใจรักษาความปลอดภัย ฟื้นการท่องเที่ยว หลังปลดล็อคระยะที่ 4

By มิถุนายน 17, 2563 44

แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านไทยพุทธ 3 จังหวัดชายแดนใต้ สร้างความมั่นใจรักษาความปลอดภัย ฟื้นการท่องเที่ยว หลังปลดล็อคระยะที่ 4

วันนี้ ( 16 มิ.ย.63,1100-1800 )

▶️ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนชุมชนไทยพุทธบ้านเหมืองลาบู ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้าง เศรษฐกิจแก่ชุมชน ก่อนที่แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชน พร้อมร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมทานอาหารกลางวันร่วมกับชาวบ้านเหมืองลาบู สร้างความประทับใจถามสารทุกข์สุกดิบอย่างเป็นกันเอง

? โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า "หลังสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย ความตั้งใจสูงสุดคือ อยากมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องประชาชนไทยพุทธในพื้นที่ เริ่มที่บ้านเหมืองลาบู เพราะถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญของ จ.ยะลา สิ่งสำคัญที่เห็นได้ชัดเจนคือไทยพุทธ และ มุสลิมที่นี่อยู่กันฉันท์พี่น้อง ที่นี่มีเสน่ห์ทั้งเส้นทางและภูมิประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดยะลาได้ต่อไป หัวใจสำคัญของพื้นที่ คือการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการดูแลด้านความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน ชาวบ้านทุกคนต้องปลอดภัย เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมร่วมทุกข์ ร่วมสุข ขอเพียงทุกคนมีความสามัคคี มีความเข้มแข็งรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยืนยันจะไม่มีใครสามารถทำร้ายเราได้ ขอให้ทุกคนมั่นใจ"

▶️ ต่อมาแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางต่อไปยัง บ้านท่าด่าน ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน การพัฒนาการยกระดับชีวิตประชาชนในพื้นที่ ซึ่งชุมชนบ้านท่าด่านนั้น เป็นหมู่บ้านพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง ชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม กลมเกลียวสัมพันธ์ รักใคร่สามัคคี จากในอดีตที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อปี 2546 ส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินในชุมชน มีการทิ้งบ้านทิ้งถิ่นฐานออกไปอาศัยนอกชุมชน รวมระยะเวลากว่า 14 ปี ปัจจุบันได้มีการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทำให้ชาวบ้านมีความมั่นใจในความปลอดภัย กลับเข้ามาพัฒนาและอาศัยในหมู่บ้านอีกครั้ง โดยมีการประสานความร่วมมือจากภาครัฐ และชุมชนร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูวิถีชีวิตและการทำมาหากินของคนในชุมชน เกิดเป็นโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ ช่วยสร้างรายได้ทำให้คนในชุมชนมีอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการรวมกลุ่มกันทั้งพุทธและมุสลิมเป็นกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน ภายใต้แนวความคิดพหุวัฒนธรรมนำสันติสุข ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนไม่ทิ้งถิ่นอีกต่อไป

▶️หลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางต่อไปยัง ธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธาราม ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะมอบขวัญกำลังใจเครือข่ายประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ พร้อมทั้งแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน โดยได้เน้นยำให้ประชาชนในพื้นที่ ให้ความร่วมมือผ่านสภาสันติสุขตำบล เพราะคือหัวใจหลักในการแก้ไขทุกปัญหา พร้อมกันนี้ ยังเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เตรียมรับมือกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ หลังจากมีการปลดล็อคในระยะที่ 4 ขอให้ทุกคนทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย ▪️▪️▪️ ก่อนที่แม่ทัพภาคที่ 4 จะได้เดินทางตรวจเยี่ยม กองกำลังของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบของบำรุงขวัญ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังจุดตรวจร่วมสามแยกเกียร์ และชุดคุ้มครองตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส กำชับเจ้าหน้าที่รัฐดูแลอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน สร้างความปลอดภัยเป็นที่พึ่งในทุกโอกาส

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4