สิงหาคม 08, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 เป็นประธานการประชุมพบปะสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงาน และปรึกษาหารือในปัญหาข้อขัดข้อง

By มิถุนายน 10, 2563 52

วันนี้ ( 9 มิ.ย.63,0945 )  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมพบปะสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงาน และปรึกษาหารือในปัญหาข้อขัดข้อง และสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15/ผอ.ศปพร หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนกลุ่มสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

▶️ ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 4 มีความเป็นห่วง และติดตามการทำงานของกลุ่ม สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด เปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยง ที่คอยสนับสนุนส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับกลุ่มชุมชนไทยพุทธในพื้นที่มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ในพื้นที่ถิ่นฐานบ้านเกิดจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างปลอดภัย ? โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า "รู้สึกดีใจที่ได้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจของกลุ่มที่ได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของไทยพุทธในพื้นที่ ถึงแม้จะเป็นกลุ่มคนจำนวนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ถือเป็นกลุ่มคนสำคัญในการจะสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ขอเป็นกำลังใจและให้เชื่อมั่นว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหากทุกคนมีความเข้มแข็ง รัก และสามัคคีต่อกัน"

▶️ การก่อตั้งสมาพันธ์ชาวไทยพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหนึ่งในโครงการชวนไทยพุทธกลับบ้าน เนื่องจากการเกิดความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ซึ่งคนไทยพุทธได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ทำให้คนไทยพุทธมีการย้ายออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องการที่จะสร้างความปลอดภัย ความเข้มแข็ง สร้างขวัญกำลังใจให้แก่คนไทยพุทธในพื้นที่เป็นประการแรก ประการต่อไปคือ ชวนคนไทยพุทธที่ย้ายจากพื้นที่กลับเข้ามาอยู่อาศัยในถิ่นเดิมอีกครั้งโดยได้รับการดูแล ส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นระบบ โดยที่เป็นความต้องการของคนไทยพุทธทุกกลุ่มในการร่วมมือกันก่อตั้งเป็นสมาพันธ์ฯ โดยมี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4