สิงหาคม 08, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 4 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การป้องกัน โควิด-19 ตามนโยบายของ ทบ.

By พฤษภาคม 28, 2563 72

? ชุดปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 4 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การป้องกัน โควิด-19 ตามนโยบายของ ทบ. ณ บ้านพักทหารปืนใหญ่ที่ 105 และ ชุมชนบริเวณตลาด PX ค่ายวชิราวุธ 

? วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ บ้านพักทหารปืนใหญ่ที่ 105 และ บริเวณตลาด px ภายในค่ายวชิราวุธ อ. เมือง จ.นครศรีธรรมราช
กองทัพภาคที่4 โดยชุดปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่จากศปส.ศปก.ทภ.4 ลงพื้นที่ร่วมกับ จนท.กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 4 พร้อมรถประชาสัมพันธ์ โดยมีการจัดแสดงดนตรีบนเวทีเพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างความเข้าใจ ลดความตึงเครียดในสังคม และสร้างการรับรู้ถึงมาตรการที่ภาครัฐกำหนด เพื่อให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ covid 19 ไปด้วยกัน ในเรื่องรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม การมีวินัยต่อตัวเอง " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ " ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ฯ ของโลก ของประเทศไทย และในพื้นที่ภาคใต้ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 "อย่าประมาท การ์ดอย่าตก", ประชาสัมพันธ์ New Normal วิถีชีวิตใหม่ และ วินัยทหารต้านโควิด - 19 นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของวงดนตรี จากหน่วยกองกองร้อยปฏิบัติการ จิตวิทยาที่4 เล่นดนตรีพร้อมการร้องเพลงเพื่อ เป็นการผ่อนคลายและลดความตึงเครียดให้กำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่ที่มาจับจ่ายซื้อของ ได้รับฟังการประชาสัมพันธ์ และผ่อนคลายเพื่อเป็นการสร้างความสุขและอุ่นใจในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน
? สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีการแจกจ่ายคิวอาร์โค้ท เฟสบุ๊คแฟนเพจ ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 4 เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อร่วมเป็นครอบครัวข่าวของกองทัพภาคที่ 4 อีกด้วย

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4