สิงหาคม 08, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ พร้อมลงพื้นที่ติดตามคณะ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน ในการติดตามผลการดำเนินการงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19

By พฤษภาคม 28, 2563 1413

วันนี้ ( 27 พ.ค.63,1330 )  พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.ศอ.จอส.904 วปร.ภาค .4 ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ พร้อมลงพื้นที่ติดตามคณะ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน ในการติดตามผลการดำเนินการงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19

ในพื้นที่ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 พื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ,พลตรี ปิยพงศ์ วงศ์จันทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ ก่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด-19 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยามุมัง ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ในการนี้ ผู้จัดการฟาร์มได้รับมอบเมล็ดพันธ์ุข้าวสารพระราชทาน พันธุ์ดอกมะลิ 105 เพื่อนำไปขยายพันธุ์สำหรับแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

?ด้านความคืบหน้าการดำเนินงานฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านน้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ดำเนินการบนพื้นที่ 5 ไร่ ต่อยอดจากการดำเนินงานของฟาร์มตัวอย่างเดิม มีผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน ?สำหรับฟาร์มตัวอย่างบ้านน้ำดำ มีลักษณะเด่นคือมีระบบชลประทานที่เพียงพอต่อการทำการเกษตรและปศุสัตว์ โดยมีกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ภายในฟาร์ม เช่นปลูกไม้ยืนต้น ไม้โตเร็ว ไม้ใช้สอย ปลูกไม้กินใบกินยอด พืชผักสวนครัว มีพื้นที่แหล่งน้ำสำหรับเลี้ยงปลานิลจิตรลดา เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาทางการเกษตร และสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก

? โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยามุมัง ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ดำเนินโครงการในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 20 ไร่ ที่ต่อยอดจากการดำเนินงานของฟาร์มตัวอย่างเดิม ด้วยการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินการ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิน 20 คน
?สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านปิยามุมังนั้น แบ่งเป็น 3 โซน ประกอบด้วย 2 โคก, 3 หนอง และ 3 นา ปลูกพืชผักต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของสภาพดิน และความถนัดของสมาชิกฟาร์มฯ ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

▶️ จากนั้น พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วย พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทาง มาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดปัตตานี โดยภาพรวม ของการดำเนินโครงการปัจจุบัน คืบหน้าไป ร้อยละ 8 ของการดำเนินงานทั้งหมด ถือว่าล่าช้ากว่าแผนการปฏิบัติงาน เนื่องจากอยู่ในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่คาดว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในปลายเดือน มกราคม 2564 เพื่อรองรับผู้ประสบภัยในจังหวัดปัตตานีต่อไป

 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4