สิงหาคม 07, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

ประเภท ตอนพิเศษ ง ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด

By พฤษภาคม 08, 2563 261

ประเภท ตอนพิเศษ ง
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/102/T_0001.PDF
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/102/T_0004.PDF
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/102/T_0007.PDF
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/102/T_0008.PDF

        

ประกาศและคำสั่ง
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/27963

สามารถโหลดภาพและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน link นี้

https://drive.google.com/drive/folders/1uyg_TW4R-m_bwHkRPuSJPXaeuqiFFPLa?usp=sharing

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4