สิงหาคม 08, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 พบปะจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการอิสลาม 3 จังหวัด เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน พร้อมพูดคุยแนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 ให้ปฏิบัติศาสนกิจที่บ้าน

By เมษายน 29, 2563 76

แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการอิสลาม 3 จังหวัด เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน พร้อมพูดคุยแนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 ให้ปฏิบัติศาสนกิจที่บ้าน

? วันนี้ (28 เม.ย.63 ) ?

▶️ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 พร้อมคณะ เดินทางพบปะประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ก่อนเดินทางเข้าพบปะเยี่ยมเยียนจุฬาราชมนตรี พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 ในโอกาสนี้ ได้พูดคุยหารือเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อจะได้ทำความเข้าใจให้ประชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และดูแลตนเอง ครอบครัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ขยายไปในวงกว้าง โดยเฉพาะการปฏิบัติศาสนกิจในห้วงของเดือนรอมฎอนของประชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ ให้ยึดถือ ประกาศคำสั่งจากจุฬาราชมนตรี

? พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า "เนื่องในห้วงเดือนรอมฎอน ถือโอกาสได้มาพบปะให้กำลังใจคณะกรรมการอิสลามให้ผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่คณะกรรมการอิสลาม ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 น่าเป็นห่วง ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการอิสลามในพื้นที่ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการป้องกันด้วยการหยุดอยู่บ้านงดละหมาดที่มัสยิด ด้วยการละหมาดและปฏิบัติศาสนกิจที่บ้าน ทั้งนี้ในห้วงเดือนรอมฎอนขอความร่วมมือให้คณะกรรมการอิสลามในพื้นที่ เร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอน ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการอิสลาม ที่ได้สร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 โดยเฉพาะการขอความร่วมมือ งดเว้นละหมาดในมัสยิดวันศุกร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี สิ่งสำคัญช่วงรอมฎอนอยากให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามประกาศของจุฬาราชมนตรี เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคน"■■■ปัจจุบันผู้ที่ติดเชื้อไวรัสไม่ได้มีการแสดงอาการ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังคงแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปว่า "อยากให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เพราะถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด พร้อมทั้งรักษาระยะห่าง "Social Distancing” และถ้าหากมีอาการไข้ ไอ ผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์โดยทันที"

▶️ ด้านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดต่างเร่งสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนผ่านผู้นำศาสนาในแต่ละพื้นที่ ซึ่งถือว่าที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี ทั้งการปฏิบัติศาสนกิจโดยจะงดทุกกิจกรรมที่มัสยิด รวมถึง การจำหน่ายอาหารในพื้นที่ต่างๆ ให้มีการเว้นระยะห่าง ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีความห่วงใย พี่น้อง มุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่คอยอำนวยความสะดวก ให้พี่น้องมุสลิมในพื้นที่สามารถ ปฏิบัติ ศาสนกิจ ตามหลักอย่างครบถ้วนแม้ จะอยู่ในช่วงวิกฤต การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ตาม

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4