Print this page

พล.ต.เอกพันธ์ สุวรรณวิจิต รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ประธานในพิธีเปิดการประชุมการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ในเขตกองทัพภาคที่ 4

By สิงหาคม 03, 2561 275

เมื่อ 3 ก.ค.61, 0900 พล.ต.เอกพันธ์  สุวรรณวิจิต รอง ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ในเขตกองทัพภาคที่ 4 ณ โรงแรมราวดี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

           

Rate this item
(0 votes)
army03