สิงหาคม 08, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 ร่วมสังเกตการณ์ รับคนไทยกลับจากอินโด เน้นย้ำทุกขั้นตอนต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวด

By เมษายน 07, 2563 89

มทภ.4 ร่วมสังเกตการณ์ รับคนไทยกลับจากอินโด เน้นย้ำทุกขั้นตอนต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวด

? วันนี้ ( 6 เม.ย.63,1645 ) ?

▶️ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์ คนไทยที่เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศ ตามมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

▶️ กรณีมีคณะชาวไทยมุสลิมจำนวนกว่า 100 คน ที่ตกค้างจากการเข้าร่วมกิจกรรมดาวะห์ ณ ประเทศอินโดนีเชีย เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาดิหาดใหญ่ ในวันนี้ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ.สงขลา ร่วมกับสำนักงานสาธาณสุขจังหวัด โรงพยาบาล ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ฝ่ายปกครอง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรองตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นทุกราย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)■■■ โดยมีผู้โดยสารซึ่งมีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคใต้ เดินทางโดยสารการบินไลอ้อนแอร์ แยกตามจังหวัดดังนี้ คือ จ.สงขลา 25 คน จ.ยะลา 10 คน จ.ปัตตานี 19 คน จ.นราธิวาส 9 คน จ.สตูล 33 คน และจ.กระบี่ 1 คน ในพื้นที่ภาคอื่น ๆ คือ จ.เชียงราย จ.กรุงเทพฯ และ จ.สมุทรปราการ ที่ละ 1 คน โดยก่อนการเดินทางผู้โดยสารทั้งหมดได้ผ่านการคัดกรองและรับรองจากสถานทูตแล้วว่าเป็นผู้มีร่างการแข็งแรง ไม่มีการติดเชื้อของไวรัสโควิด-19 ผ่านการเฝ้าระวังดูอาการก่อนขึ้นเครื่องบินในขั้นต้นแล้วอย่างครบถ้วนตามขั้นตอน ดูอาการและประเมิณแล้วว่าไม่ป่วย ไม่มีไข้ก่อนขึ้นเครื่องถึงอนุญาตให้เดินทางได้ หากเริ่มป่วยต้องรักษาให้หายก่อน เพราะการเดินทางขณะป่วยเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ปรากฎว่ามีผู้โดยสารไม่ผ่านการคัดกรอง และไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ 24 ราย เหลือ 76 ราย เมื่อเดินทางมาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองอีกครั้งจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทำการคัดกรองโรค ผู้ที่มีอาการไข้และคาดว่าติดเชื้อ จะประสานทีมแพทย์เพื่อเข้าประเมินอาการ และส่งไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลในพื้นที่ทันที ส่วนผู้ที่ไม่มีไข้ทำการแยกจังหวัดตามภูมิลำเนา โดยจัดรถรับเป็นส่วนรวมเดินทางไปยังจุดคัดกรองของแต่ละจังหวัด■■■การดำเนินการของแต่ละจังหวัดมีดังนี้
▪️จ.สงขลา คัดกรองและกักตัว ณ สนามกีฬาพรุค้างคาว ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
▪️จ.ยะลา คัดกรองที่อาคารนิบง ศูนย์เยาวชนยะลา แล้วให้อำเภอรับตัวไปกักตัว ณ สถานที่ที่จัดไว้ของแต่ละอำเภอ
▪️จ.ปัตตานี คัดครองที่สนามกีฬา อบจ. แล้วให้อำเภอรับตัวไปกักตัว ณ สถานที่ ที่จัดไว้ของแต่ละอำเภอ
▪️จ.นราธิวาส คัดกรองและกักตัวที่ โรงเรียนแสงธรรม ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
▪️จ.สตูล คัดกรองและกักตัวที่ วิทยาลัยราชฎัฏสงขลาวิทยาเขตสตูล อ.ละงู จ.สตูล
▪️เว้น จ.กระบี่ จ.สมุทปราการ จ.เชียงราย และ จ.กรุงเทพมหานค กักตัวรวมที่พรุค้างคาว ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่

▶️ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เข้าตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง ดูระบบการทำงานในด้านความพร้อมต่าง ๆ และร่วมสังเกตุการณ์ผ่านห้อง War room ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในอาคารท่าอากาศยาน โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า "วันนี้มาร่วมสังเกตุการณ์ จุดคัดกรอง บุคลากร อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความเรียบร้อย และมีมาตรฐาน โดยผ่านการวางแผนและร่วมมือบูรณาการร่วมจากหลายหน่วย วิธีการ ขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกระบวนการอย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่และผู้เดินทางมีการป้องกัน และมีการคัดกรองมาก่อนแล้วอย่างดี ขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวล เพราะทุกหน่วยดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ต่อจากนี้ก็ขอให้ผู้เดินทางให้ความร่วมมือตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่แนะนำอย่างเคร่งครัดด้วย ป่วยก็รักษา จะเข้ามาก็ต้องกักตัวในพื้นที่ตามที่จังหวัดจัดไว้ ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทึกฝ่ายที่ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ เห็นใจทุกฝ่ายเชื่อว่าทุกคนตั้งใจ เพื่อคนไทยทุกคน ขอเป็นกำลังใจและให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ ถ้าทุกคนช่วยกัน ร่วมมือกัน เชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได้แล้วกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว"

      

 

 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4