กันยายน 28, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

แม่ทัพภาคที่ 4 เรียกผู้ว่าฯ 4 จังหวัด ประชุมหารือเร่งด่วน วางมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19 ในพื้นที่ จชต.

By มีนาคม 24, 2563 87

แม่ทัพภาคที่ 4 เรียกผู้ว่าฯ 4 จังหวัด ประชุมหารือเร่งด่วน วางมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19 ในพื้นที่ จชต.


? วันนี้ ( 23 มี.ค.63,1300 ) ?

▶️ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมวางมาตรการหารือ "แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)" เพื่อวางมาตรการควบคุม ป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดเพิ่มในพื้นที่ จชต. โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายเอกรัฐ หลีเส็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนราธิวาส นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
▶️ทั้งนี้การประชุมในครั้งนี้ สาระสำคัญ คือ การหารือร่วมกันระหว่างส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อกำหนดมาตรการวางแผนรับมือในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของสงขลาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อโควิด-19 เข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อออกไปยังนอกพื้นที่ โดยกำหนดแนวทางการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด เพื่อเเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4