กันยายน 28, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะประสานงานระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนอบรมบ้านควนดิน ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

By มีนาคม 23, 2563 67

 วันนี้ ( 19 มี.ค.63,1130 ) พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดยมี ประธาน-รองประธาน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด, รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้แทนกระทรวง, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด, และคณะประสานงานระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อบรมบ้านควนดิน ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี


▶️ สำหรับการประชุมในวันนี้ เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ จากผู้แทนทุกภาคส่วนตลอดจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรภาคประชาสังคมทุกกลุ่ม ที่ได้เข้ามามีบทบาทร่วมกัน ระดมความคิดเห็นอันหลากหลายที่จะนำไปสู่การหนุนเสริม ต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขอย่างเป็นระบบในเชิงสร้างสรรค์ และบังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้กับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการปูทางไปสู่กระบวนการสร้างการพูดคุยอย่างเป็นทางการในอนาคตต่อไป
▶️ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการเผชิญหน้ากับความจริง พูดความจริงเท่านั้น ซึ่งมีความพยายามของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ปลุกกระแสให้เกิดความขัดแย้ง ขออย่าตกเป็นเครื่องมือกลุ่มคนที่ก่อเหตุหรือสั่งการควรเลิก หากยังไม่ยุติก็จะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการจากเบาไปหาหนัก การสูญเสียที่ผ่านมาส่งผลต่อพี่น้องทั้งไทยพุทธและมุสลิมพวกเราทุกคนรับรู้เป็นอย่างดี ถึงเวลาที่จะต้องพูดคุยกัน ด้วยเรื่องที่เป็นความจริงทุกเรื่องไม่ต้องบิดเบือนกัน ทั้งนี้ มทภ.4 ยังฝากให้พี่น้องประชาชน เฝ้าฟังสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิท-19 หากมีอาการผิดปกติอย่างไรก็ให้รีบพบแพทย์กักกันตนเองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4