มีนาคม 31, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธาน การประชุมหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

By มีนาคม 12, 2563 37

วันนี้ ( 10 มี.ค.63,1400 )  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธาน
การประชุมหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและสั่งการของ ผอ.รมน.ภาค 4 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูงในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

▶️ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการสรุปรูปแบบและผลการปฏิบัติตามยุทธการที่สำคัญ ตามแผนปฏิบัติการที่ได้วางไว้ เพื่อสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเป็นหัวใจหลักในการแก้ไขปัญหา และดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อยอดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมมาดำเนินงานโดยใช้สภาสันติสุขตำบลเป็นตัวขับเคลื่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังร่วมกันในทุก ๆ ภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ,ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำศาสนา,ผู้นำทางศรัทธา,และประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน,ระดับตำบล ให้บูรณาการการมีส่วนร่วมในการสะท้อนแก้ไขปัญหา เกิดการพัฒนาที่แท้จริงตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่ ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาสร้างสังคมที่สงบสุข โดยปราศจากเงื่อนไข เอาความจริงใจพูดคุยกัน ยุติปัญหาและเหตุรุนแรง ให้มีบรรยากาศเกื้อกูลต่อการพัฒนาและสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน■

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4