กันยายน 30, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ทำการตรวจคัดกรอง ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ให้กับกำลังพล บก.ทภ.4 และ ร้อยบก.ทภ.4

By มีนาคม 10, 2563 83

เมื่อ 9 มี.ค.63,0845 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธได้จัดเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ทำการตรวจคัดกรอง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และ ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ให้กับกำลังพลที่ปฎิบัติหน้าที่ใน บก.ทภ.4 และ ร้อยบก.ทภ.4

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ ยังได้ให้คำแนะนำในการปฎิบัติตนแก่กำลังพล ครอบครัว บุคคลรอบข้าง ตลอดถึงการหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อดังกล่าว ผลการตรวจคัดกรอง ไม่พบผู้ที่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด ณ บก.ทภ.4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

     

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4