กันยายน 30, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 เป็นประธานปิดการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง ประจำปี 2563

By มีนาคม 09, 2563 84

"กลุ่มสตรีดีจริง" ผู้หญิง ถึง ผู้หญิง สร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ ( 8 มี.ค.63,0930 )  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานปิดการฝึกอบรม #เพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง# ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนการเมือง ศูนย์สันติวิธี ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

▶️ สำหรับการอบรมดังกล่าวเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง มีความพร้อมในการออกปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิงใช้ชื่อว่า "กลุ่มสตรีดีจริง" เมื่อผ่านการอบรมไปแล้วจะได้รับความรู้ และแนวคิดดี ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ ที่มาบรรยาย ทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของพื้นที่ สภาพสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการเสริมสร้างอาวุธทางความคิด ให้รู้เท่าทันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง เกิดทักษะและเทคนิคต่าง ๆ ในการเข้าไปปรับทุกข์ผูกมิตรระหว่างสตรี และสตรีด้วยกัน เพื่อเป็นตัวเชื่อมในการโน้มน้าวกลุ่มเครือญาติของผู้หลงผิด ให้หยุดการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรง ที่สำคัญเป็นการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเกิดความชอบ และเชื่อมั่นในความตั้งใจจริงในการเข้ามาแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่รัฐ หนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสร้างความเข้าใจในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุข แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยในปีงบประมาณ 2563 จัดผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ รวมทั้งสิ้น 78 คน ใช้ระยะเวลาในการเข้าฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 2-8 มีนาคม 2563

▶️ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า "การสร้างความเข้าใจในทุกเรื่อง ให้เข้าถึงเป้าหมายทุกพื้นที่ ต้องให้ทันเวลา วันนี้ที่ไหนไม่มีความเข้าใจในเรื่องอะไร เราจะต้องเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจ ให้เข้าถึงในที่นั่น ถือเป็นหัวใจสำคัญในภารกิจของการเป็นชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน โดยเฉพาะความเป็นผู้หญิงของเรา จะทำให้เค้าเชื่อใจ ไว้ใจ ด้วยความอ่อนโยน ละเอียดอ่อน นุ่มนวล และจริงใจ สามารถทำให้สถานการณ์คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี ให้ภารกิจของเราเข้าถึงหัวใจของประชาชน ช่วยกันแก้ไข เป็นกระบอกเสียง บอกต่อ ทุกนโยบายสำคัญทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติด การทำพื้นที่ให้ปลอดภัย ให้ใช้การเมืองนำ การทหารตาม โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ถือเป็นเวลาที่มีค่ามาก ฝากความหวังไว้กับชุดน้อง ๆ ปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด พัฒนาตนเอง เพิ่มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถเพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเมืองตามพื้นที่รับผิดชอบของตนเองต่อไป"

  

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4