สิงหาคม 04, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร รุ่นที่ 1/63 หลักสูตรยุทธศาสตร์ทุนคนไทยสู่กระบวนการสร้างบ้านประเทศไทย

By กุมภาพันธ์ 26, 2563 519

 พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร รุ่นที่ 1/63 หลักสูตรยุทธศาสตร์ทุนคนไทยสู่กระบวนการสร้างบ้านประเทศไทย 

? วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมราวดี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร รุ่นที่ 1/63 หลักสูตรยุทธศาสตร์ทุนคนไทย สู่กระบวนการสร้างบ้านประเทศไทย (Train the Trainer) โดยศูนย์อำนวยกาจิตอาสาพระราชทานภาค 4 โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู อาจารย์ใน 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 96 คน เข้าร่วมการอบรม และมี ดร.หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี ผู้ทรงคุณวุฒิและฝ่ายอำนวยการจากศูนย์อำนวยการจิตอาสพระราชทาน เป็นหัวหน้าทีมวิทยากร พร้อมด้วยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
? สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ในครั้งนี้ กำหนดการอบรมในห้วง 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการหลอมรวมคุณค่าความเป็นคนไทย ความเป็นชาติ มาพัฒนา สร้างสรรค์ โดยผู้ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับมอบภารกิจในการสร้างเครือข่ายทุนคนไทยในแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่เป็นครู ก. มีหน้าที่ขยายเครือข่ายไปยังสถานศึกษา สู่นักเรียน สู่ชุมชน สู่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในอัตรากำลังการขยาย 1 : 10 ให้ครอบบคลุมทั่วพื้นที่ภาคใต้ ต่อไป
? พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ทุนคนไทยนี้ เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ถือเป็นรากฐานความมั่นคงของชาติ เพื่อนำไปต่อยอดสร้างบ้านประเทศไทย ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จะนำไปสู่การสร้างชุมชน สังคมที่มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างจิตสำนึกความเป็นจิตอาสาสาธารณะสังคมและประเทศไทย ต่อไป

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4