เมษายน 13, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

เมื่อ 18 ก.พ.63 ,1330 พ.อ.อนุสรณ์ โออุไร รอง เสธ.ทภ.4 เป็นประธานการประชุมสายงาน อศจ.ในพื้นที่ ทภ.4

By กุมภาพันธ์ 19, 2563 1632

เมื่อ 18 ก.พ.63 ,1330 พ.อ.อนุสรณ์ โออุไร รอง เสธ.ทภ.4 เป็นประธานการประชุมสายงาน อศจ.ในพื้นที่ ทภ.4

เพื่อกำหนดแผนปฎิบัติการพัฒนากล่อมเกลาจิตใจของกำลังพลในการฝึกสติ สมาธิ ให้มีหลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมถึงให้มีความสำนึกรับผิดชอบ มีสติยั้งคิด มุ่งกระทำแต่ความดีเพื่อเป็นวัคซีนในการแก้ปัญหาชีวิตของกำลังพลต่อไป
ทั้งนี้โดยกำหนดให้ ผบ.หน่วยคัดกรองกำลังพลที่มีปัญหาชีวิต หรือมีความเสี่ยงปัญหาด้านจิตใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและรายงานให้ อศจ.ของหน่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุม1 บก.ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.น.ศ.

  

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4