กันยายน 28, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4เป็นประธาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2563 ครบรอบปีที่ 66 เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าวีรชน กองอาสารักษาดินแดน ที่ได้ทุ่มเทเสียสละ

By กุมภาพันธ์ 11, 2563 104

ครบรอบ 66 ปี วันอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์ 2563

วันนี้ ( 10 ก.พ.63,0930 ) ?

▶️ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2563 ครบรอบปีที่ 66 เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าวีรชน กองอาสารักษาดินแดน ที่ได้ทุ่มเทเสียสละ พลีชีพเพื่อรักษาประเทศชาติบ้านเมือง ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์สวนเจ้าทะเล ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดให้มีพิธีสวนสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัด กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยกำลังพลทหาร ตำรวจ สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน โดยสมาชิกทั้งหมดได้กล่าวคำปฏิญาณ ต่อหน้าธงประจำกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด และเป็นเกียรติของกองอาสารักษาดินแดน ถือเป็นเครื่องเตือนใจ ให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ปฏิบัติหน้าที่สมตามความมุ่งหมาย เป็นมิ่งขวัญอันดีของกองอาสารักษาดินแดนสืบไป

▶️ สำหรับความเป็นมาของ วันอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์ เกี่ยวพันกับการก่อตั้ง กองอาสารักษาดินแดน (อส.) ซึ่งเป็นองค์กรที่ขึ้นตรง กับกระทรวงมหาดไทย และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการ สืบเนื่องจากเมื่อครั้งอดีต ชาวบ้านซึ่งไม่ใช่กำลังทหาร มักออกมารวมตัวกันต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินในยามเกิดศึกสงครามเสมอ ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองเสือป่าขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม 2454 ให้เป็นกองพลอาสาสมัครเพื่ออบรมข้าราชการ และประชาชนให้รู้จักรักชาติ รู้จักหน้าที่ในการป้องกันรักษาประเทศชาติ จากความพยายามจัดตั้งหน่วยพลเรือนอาสาให้เป็นระบบ โดยมีการนำแนวคิดจากต่างประเทศมาใช้ ในเวลาต่อมายุคสมัยที่ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้มี พระราชบัญญัติกำหนดหน้าที่คนไทยในเวลารบ พ.ศ. 2481 และพระราชบัญญัติให้อำนาจในการเตรียมการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2484 เพื่อฝึกอบรมคนไทยให้รู้จักหน้าที่ในการที่จะป้องกันรักษาประเทศชาติใน
เวลาสงคราม โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
?ในเวลาต่อมาได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 สืบเนื่องจากการดำเนินการด้านพลเรือนอาสามีรูปแบบและระบบที่ชัดเจนขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนามาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี จึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนนั่นเอง

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4