กันยายน 28, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

รอง มทภ. 4 ผู้แทน มทภ.4 เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Train the Trainer) เสริมสร้างศักยภาพผู้นำทุนคนไทย สู่กระบวนการสร้างบ้านประเทศไทย

By กุมภาพันธ์ 11, 2563 537

 รอง มทภ. 4 ผู้แทน มทภ.4 เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Train the Trainer) เสริมสร้างศักยภาพผู้นำทุนคนไทย สู่กระบวนการสร้างบ้านประเทศไทย 

วันที่ 6 ก.พ. 63 , 11.30 น. พล.ต. สิทธิพร มุสิกะสิน รอง มทภ.4 ผู้แทน มทภ.4 เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Train the Trainer) เสริมสร้างศักยภาพผู้นำทุนคนไทย สู่กระบวนการสร้างบ้านประเทศไทย สำหรับเป็นเครื่องมือในการหลอมรวมคุณค่า ความเป็นคนไทย ความเป็นชาติ มาสร้างสรรค์ พัฒนา เริ่มต้นที่ตนเอง พัฒนาสู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน ต่อยอดสู่ระดับชาติ โดยมี ดร.หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี “ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และวิทยากรผู้ให้ความรู้ การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตร หลักประจำ และหลักสูตรพื้นฐาน วิชายุทธศาสตร์ ทุนคนไทย และกระบวนการสร้างบ้านประเทศไทย” ผู้ทรงคุณวุฒิ และฝ่ายอำนวยการ จากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นวิทยากร โดยจะใช้ผลจากการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นตัวแบบ (Model)
นำร่องที่จะนำไปใช้ในพื้นที่ และภาคส่วนอื่นๆ ของประเทศไทย
ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4