กันยายน 24, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Mr. Jacques Lapouge เอกอัครราชทูตสหภาพสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมพบปะ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4

By กุมภาพันธ์ 06, 2563 111

วันนี้ ( 5 ก.พ.63,1100 ) Mr. Jacques Lapouge เอกอัครราชทูตสหภาพสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมพบปะ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อรับทราบปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

▶️ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า "รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ในการเดินทางมาพบปะพูดคุยกันของคณะเอกอัครราชทูตสหภาพสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยในวันนี้ เพื่อได้รับฟังคำแนะนำจากทางคณะ พร้อมพูดคุยในเรื่องสถานการณ์ปัจุบัน ซึ่งในพื้นที่ดีขึ้นมาโดยลำดับ โดยเฉพาะการใช้สภาสันติสุขตำบล ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของคนในพื้นที่ ทั้งที่นับถือศาสนาอิสลาม และนับถือศาสนาพุทธ เราจะรับฟังข้อเสนอแนะจากตัวแทนของพี่น้องประชาชนในสภาสันติสุขตำบล ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนคนในพื้นที่

▶️ ด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำแนวทางตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ในทุกมิติ พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี■

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4