กันยายน 28, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีปิดการอบรม จัดตั้งสื่อพลเมืองอาสา ของกองทัพภาคที่ 4

By กุมภาพันธ์ 05, 2563 99

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีปิดการอบรม จัดตั้งสื่อพลเมืองอาสา กองทัพภาคที่ 4 ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 มีเครือข่ายผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๒๐ คน ประกอบด้วย สื่อพลเมืองอาสาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมทั้ง ๒๓ อำเภอ และสื่อพลเมืองอาสาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับการจัดการอบรม ฯ ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่น นอกจากนี้ยังช่วยกันรายงานข่าวสารที่คิดว่าจะมีภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รวมถึงข่าวสารทางด้านภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนในชุมชน โดยวิทยากรจากสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช ซึ่ง รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวชื่นชมคณะวิทยากรที่มีความตั้งใจ มีความเสียสละให้การอบรมในครั้งนี้ และขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ เปรียบเสมือนเครือข่ายตาสับปะรด เป็นเครือข่ายสร้างการตระหนักรู้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชน อันจะทำให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นส่วนรวม สืบไป

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4