กุมภาพันธ์ 26, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

? วันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๓ เวลา ๑๔๐๐ พันเอก อนุสรณ์ โออุไร รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาขยะทะเล ผ่านโครงการ “ทะเลสุขคนสุข”

By มกราคม 22, 2563 923

? วันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๓ เวลา ๑๔๐๐  พันเอก อนุสรณ์  โออุไร รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาขยะทะเล ผ่านโครงการ “ทะเลสุขคนสุข”

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยมี ผศ.ดร.นิพนธ์  ทิพย์ศรีนิมิต คณะบดีสำนักพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ผศ.ดร.สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ รองคณะบดีสำนักพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล จ.นครศรีธรรมราช และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ๒ บก.ทภ.๔ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

              

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4