Print this page

เมื่อ 21 ม.ค.63, 1100 เจ้าหน้าที่คณะทำงาน ศปร.ทภ.4 เข้าร่วมพิธีเปิดและสังเกตการณ์การฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า

By มกราคม 22, 2563 140

เมื่อ 21 ม.ค.63, 1100 เจ้าหน้าที่คณะทำงาน ศปร.ทภ.4 เข้าร่วมพิธีเปิดและสังเกตการณ์การฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า

( รสทป.) ณ วัดควรนาหว้า ม.9 ต.นาหว้า อ.จะนะ จว.ส.ข.โดยมี นาย สุรินทร์ สุริยวงศ์ นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

        

     

Rate this item
(0 votes)
army01