สิงหาคม 04, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 เดินทาง พบปะ เยี่ยมเยียน นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เนื่องในโอกาสเดือนปีใหม่ 2563 ณ บ้านพักท่านจุฬาราชมนตรี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

By มกราคม 06, 2563 93

วันนี้ ( 5 ม.ค.63,1430 ) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เดินทาง พบปะ เยี่ยมเยียน นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เนื่องในโอกาสเดือนปีใหม่ 2563 ณ บ้านพักท่านจุฬาราชมนตรี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่ออวยพรปีใหม่และพูดคุยหารือข้อราชการ พร้อมขอคำชี้แนะแนวทางการทำงาน บูรณาการให้ประสานสอดคล้องกับนโยบาย และสถานการณ์ปัจจุบัน นำไปสู่การปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

▶️ โดยจุฬาราชมนตรี ได้ชื่นชมการทำงานของแม่ทัพภาคที่ 4 ในเรื่องของการใช้ความจริงใจเข้าต่อสู้กับภารกิจ ทำให้ภาพรวมของงานการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดเหตุ ควบคู่กับการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดสำเร็จมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง นอกจากนั้นแล้วจุฬาราชมนตรี ได้มอบแนวทางการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ต้องใช้ความเข้าใจ ไม่ใช้ความรุนแรง และขอเป็นกำลังในการทำงานให้สำเร็จ ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 4 ได้พร้อมดำเนินการตามคำแนะนำ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการและความร่วมมือ รวมถึงน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน คือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาเป็นหลักในการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง จริงใจอันจะนำสันติสุขมาสู่ภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

    

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4