กันยายน 28, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 เป็นประธานเปิดเวทีการประชุมสภาสันติสุขตำบล เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาชุมชน

By พฤศจิกายน 29, 2562 462

วันนี้ ( 28 พ.ย.62,1400 ) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานเปิดเวทีการประชุมสภาสันติสุขตำบล เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาชุมชน สนับสนุนการสร้างความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนตามแนวทางสันติวิธี ภายใต้การดำเนินงานของสภาสันติสุขตำบล ทั้ง 290 ตำบล ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา สำหรับวันนี้เป็นการเปิดเวทีการประชุมสภาสันติสุขตำบลเรียง จังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

▶️ กิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นการชี้แจงแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการพบปะพัฒนาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะความคิดเห็นอันจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาและการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ โดยให้สภาสันติสุขตําบลเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมของชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ว่า ?️แก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรม ระดมสรรพกำลังทำพื้นที่ให้ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัย เป็นมิตรกับทุกภาคส่วน รวมใจไทยหนึ่งเดียว กลมเกลียวสร้างสวรรค์สันติสุข?️

▶️ ด้านแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า "กิจกรรมในวันนี้ ในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐที่มีบทบาทในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างความคิดเกิดเป็นกระบวนการในการที่จะช่วยกันพัฒนาชุมชน โดยให้ผู้นำชุมชนทั้ง 4 เสาหลักร่วมมือกัน และให้สภาสันติสุขตำบลเป็นศูนย์กลางของชุมชน
นำไปสู่การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างยั่งยืน เราจะร่วมกันสร้างความเข้าใจ ทำให้เกิดการขับเคลื่อน ที่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เพื่อนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สันติสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้หากทุกส่วนได้ร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพราะถือเป็นเสียง ของความต้องการที่แท้จริง นำไปสู่หนทางการแก้ไขปัญหา นำมาซึ่งสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป"■

      

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4