Print this page

บูรณาการร่วมทุกภาคส่วน แก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน เปิด Camp 35 รุ่น 1 ปี 63 ปัตตานี คืนคนดีสู่สังคม

By พฤศจิกายน 29, 2562 286

▶️ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ ผอ.รมน.ภาค 4 และในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ผอ.ศอ.ปส.จชต. เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จ.ปัตตานี รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อ.บ่อทอง จ.ปัตตานี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้ตรวจการกรมคุมประพฤติ หัวหน้าส่วนราชการ และน้อง ๆ ชาวค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดให้การต้อนรับ

▶️ สำหรับ Camp 35 จ.ปัตตานี นั้น ถือว่าเป็นค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดผู้ติดยาเสพติด เป็นแห่งแรกของประเทศ หลังจากที่รัฐบาลและ มทภ.4 ได้มอบนโยบายสำคัญในเรื่องแผนปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำหนดแนวทางการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 5 ขั้นตอน ให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านการบำบัดรักษา ได้กำหนดเป้าหมายนำผู้ป่วยยาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบปกติคือสถานพยาบาลของรัฐ และในระบบค่าย ทั้งในระบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยเลิกใช้ยาเสพติดและกลับคืนเป็นคนดีของสังคม ปัจจุบัน ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จ.ปัตตานี มีการดำเนินการ นำผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพตามหลักสูตรทางการแพทย์จำนวน 35 วัน สำหรับในรุ่นนี้ มีผู้เข้ารับการบำบัด จาก 12 อำเภอในจังหวัดปัตตานี คือ อ.เมือง อ.หนองจิก อ.โคกโพธิ์ อ.ยะหริ่ง อ.ยะรัง อ.กะพ้อ อ.ทุ่งยางแดง อ.ไม้แก่น อ.ปะนาเระ อ.สายบุรี อ.มายอ และอ.แม่ลาน รวมจำนวน 255 คน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด บำบัดฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการบำบัดได้กลับเป็นคนดีคืนสู่สังคมโดยเร็วที่สุด

▶️ สำหรับวันนี้นั้นได้มีพี่ ๆ จากกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 8 อ.ยะรัง ได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ ช่วยในการบำบัดรักษา และสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ใน Camp 35 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้เข้ารับการบำบัด และพี่ ๆ อส. เหล่านี้ได้จัดชุดปฏิบัติการ วิทยากรเข้าร่วมสร้างกิจกรรมภายใน Camp 35 ตลอดหลักสูตร พร้อมกันนี้ยังมีตัวแทนของผู้เข้ารับการบำบัดรักษาแสดงความรู้สึกจากใจระหว่างเข้ารับการรักษาว่า ▪ตนสมัครใจมาเข้ารับการรักษาด้วยตัวเองเพร่ะอยากจะเป็นคนดีต่อสังคม สงสารคนที่บ้านที่ครอบครัว เพร่ะตนเป็นทั้ง พ่อ และลูก อยากให้พ่อแม่มีความภาคภูมิใจ และอยากให้ลูกได้มีพ่อที่เป็ยนคนดี เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกๆต่อไป▪ขณะที่ มทภ.4 กล่าวว่า "น้อง ๆ ชาวค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดทุกคน เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นที่รักและเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่ ดังนั้นการที่น้อง ๆสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้อง ถือว่าเป็นการให้โอกาสตนเองซึ่งหลงผิดหรือก้าวพลาด ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจความคึกคะนองอยากรู้อยากลองหรือตามเพื่อน ทุกคนมีโอกาสกลับตัวกลับใจ กลับมามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นคนใหม่ทำให้พ่อแม่ดีใจและมีความสุข หลุดพ้นจากความทุกข์ที่แสนสาหัส เนื่องจากลูกติดยาเสพติด ขอเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ทุกคน ก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ ที่เลวร้ายในชีวิตไปได้ เพื่อเป็นคนดีกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัว และสังคมต่อไป"

       

Rate this item
(0 votes)
army4.net