กรกฎาคม 12, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

องผู้บัญชาการทหารบก เดินทางพร้อมด้วย แม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

By พฤศจิกายน 28, 2562 61

วันนี้ ( 27 พ.ย.62,0800 ) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก เดินทางพร้อมด้วย พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มายัง ห้องประชุมปัญจพร ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โดยการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ของ รอง ผบ.ทบ. เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้า และมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภายใต้การทำงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ เพื่อพี่น้องประชาชน มีความปลอดภัยมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเป็นหลัก คือสร้างความมั่นคงและพัฒนาให้กับพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยการดำเนินงานทุกอย่างต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป■

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4