มิถุนายน 14, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

ทภ.4 เป็นประธานกิจกรรมพบปะกลุ่มสตรีและกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15

By พฤศจิกายน 25, 2562 209

 วันนี้ ( 22 พ.ย.62,1430 )  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานกิจกรรมพบปะกลุ่มสตรีและกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ กลุ่มสตรีระดับตำบล และกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม ในพื้นที่ จชต. รวมประมาณ 1,000 คน

▶️ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้พบปะพูดคุยชี้แจงนโยบายการทำงานที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะของพี่น้องกลุ่มสตรี เพื่อนำมาปรับการทำงานให้มีความเหมาะสม ซึ่งปัญหายาเสพติด ยังคงเป็นงานที่ต้องแก้ไขเป็นอันดับแรก โดยมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายผู้ค้า และนำตัวผู้ติดยาเข้ารับการบำบัด ควบคู่กับงานควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย จัดให้มี ชป.จรยุทธ์ทำการ ลว. ในพื้นที่ หมู่บ้านสันติสุข 118 หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังขับเคลื่อนให้ชุมชน 2 วิถีได้เรียนรู้ และยอมรับการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างปกติสุข เพื่อเป็นการพัฒนาความมั่นคง มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

▶️ นอกจากนี้ มทภ.4 ได้ฝากให้พี่น้องประชาชนนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ มาเสนอเข้าสู่สภาสันติสุขตำบลทั้ง 290 ตำบล เพราะการแก้ปัญหาจะเกิดผลสูงสุดได้เราต้องจับมือแก้ไขไปด้วยกัน ขอให้พี่น้องกลุ่มสตรีทุกคน ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ดูแลสอดส่อง ทั้งเรื่องยาเสพติด และผู้กระทำความผิด หากมีเบาะแส สามารถแจ้ง มทภ.4 ได้โดยตรง ตู้ปณ. 1341 ◾

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4