มิถุนายน 06, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

รองเลขานุการ ศอ.จอส.904วปร.ภาค4 ตรวจพื้นที่การซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย จว.น.ศ. ในโครงการ จิตอาสารองรับภัยพิบัติ ปากนครโมเดล

By ตุลาคม 29, 2562 189

? รองเลขานุการ ศอ.จอส.904วปร.ภาค4 ตรวจพื้นที่การซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย จว.น.ศ. ในโครงการ จิตอาสารองรับภัยพิบัติ ปากนครโมเดล ? วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 1530

พ.อ. อนุสรณ์ โออุไร รองเสธ.ทภ.4/รองเลขานุการ ศอ.จอส.904 วปร.ภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจการซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย จว.น.ศ. เนื่องในโครงการ จิตอาสารองรับภัยพิบัติ " ปากนครโมเดล "
โดยวันนี้ รองเลขานุการ ศอจ.904 วปร.ภาค4 ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติในแต่ละสถานีถึงรูปแบบที่ให้กระชับและสร้างความเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานเพื่อให้การซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สำหรับโครงการ ปากนครโมเดล จิตอาสารองรับภัยพิบัติมีการจัดแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบ่งเป็น 5 สถานี เพื่อให้ จนท. ในแต่ละสถานีซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ จนท.ทหารและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้สามารถทำงานร่วมกันพร้อมรับมือได้ในสถานการณ์จริง ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัตินอกจากนี้ โมเดลดังกล่าวจะเป็นต้นแบบของการ รับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ได้ในอนาคตต่อไป

      

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4