มิถุนายน 03, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

By ตุลาคม 22, 2562 192

วันนี้ ( 21 ต.ค.62,0900 ) สนองพระราชปณิธาน สืบสาน รักษาและต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนโดยส่วนรวม สร้างความรักความสามัคคี ต่อประชาชนในชาติ...

▶️ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร.ภาค 4 เป็นประธาน ในพิธีเปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะอาจารย์ นักศึกษา สมาชิกจิตอาสาให้การต้อนรับ หลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานและนักศึกษาที่ได้ ร่วมทำความดีเพื่อส่วนรวม เป็นต้นแบบจิตอาสาที่ดี มีผลงานอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ก่อนจะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานจิตอาสา และเข้าชมสถานที่ทำงานภายในศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้กล่าวชื่นชมทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมพลังสามัคคี ทำความดีเพื่อส่วนรวม ขอให้มีใจที่เป็นจิตอาสาร่วมกันพัฒนาประเทศและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป

▶️ ต่อจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางไปยังหอประชุม 80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยได้รับเกียรติการบรรยายจากวิทยากร 904 มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ก่อนที่แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางต่อไปยังบริเวณลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เพื่อเป็นประธานเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย" บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่โดยรอบ มหาวิทยาลัย และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ถือเป็นโอกาสอันดี ที่ให้หน่วยงานและประชาชนจิตอาสาได้ ประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สร้างความรักความสามัคคีร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกหมู่เหล่า เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

▶️ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้จัดตั้งศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขึ้น ตามแนวพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นศูนย์กลางในการทำหน้าที่ประสานความร่วมมือการทำงานระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการดำเนินกิจกรรม ด้านจิตอาสา สนองพระราชปณิธานที่ว่า สืบสาน รักษา และต่อยอด โดยได้ปลูกจิตสำนึกด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษา และเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป■

      

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4