มิถุนายน 03, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติโดยมี มทภ.4 ให้การต้อนรับและติดตามคณะร่วมกิจกรรมจนจบภารกิจ

By ตุลาคม 21, 2562 156

? วันนี้ ( 17 ต.ค.62,1000 )  พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรม
เทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และถวายผ้าป่าสามัคคี โดยเสด็จพระราชกุศลโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 ให้การต้อนรับและติดตามคณะร่วมกิจกรรมจนจบภารกิจ

▶️ โดยองคมนตรีและคณะได้เดินทางเข้านมัสการ พระครูปริยัติคุณาวุธ เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง/ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง ก่อนเยี่ยมชม
นิทรรศการ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา เพื่อส่งเสริมให้พระสังฆาธิการ ครูสอนปริยัติธรรม พระภิกษุ และสามเณรทั่วไปในพื้นที่ ได้รับการศึกษาวิชาด้านพระพุทธศาสนาให้สูงยิ่งขึ้น ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

▶️ ต่อมาองคมนตรี พร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางต่อมายัง อาคาร ศิริประภา เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นประธานในกิจกรรมแสดงพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี พระปลัดพิเชษฐ ฐานุตตโร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา กับนำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เจริญจิตตภาวนา ถวายเงินผ้าป่าแด่องคมนตรีเพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นจำนวนเงิน 87,661 บาท โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย กำหนดให้มีพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งหมด 10 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 1 ปี ทั้งในสำนักงานกลาง เขต และเขื่อนทั่วประเทศ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อสนับสนุนพระสงฆ์และสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอน อันจะช่วยสร้างความร่มเย็นให้สังคมด้วยหลักพุทธธรรม และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบต่อไป■

      

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4