Print this page

กองทัพภาคที่ 4 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการและลาออกตามโครงการฯ ประจำปี 2562

By ตุลาคม 02, 2562 392

▶️ วันที่ 30 กันยายน 2562 พล.ต.สมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการ และลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2562 ณ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พล.ต.ธิรา แดหวา ผบ.มทบ.41 พล.ต. เกษม ภิญโญชนม์ ผอ.รพ.ค่ายวชิราวุธ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ ทภ.4 กำลังพลนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ร่วมในพิธี

▶️ สำหรับการจัดพิธีอำลาชีวิตราชการและลาออกตามโครงการฯ ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ เพื่อตอบแทนคุณงามความดีให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร วิริยะ อุตสาหะ ซึ่งในปีนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 40 นาย และผู้ที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม จำนวน 11 นาย รวมทั้งสิ้น 51 นาย โดยจัดพิธีรวมการ ณ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กำหนดการประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยทหาร ณ อนุสาวรีย์วีรไทย 2484 และพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 พิธีมอบของที่ระลึกและมอบใบประกาศเกียรติคุณ และพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติ ณ สนามบินกองทัพภาคที่ 4
▶️ พล.ต.สมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 ประธานในพิธีกล่าวว่า สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ และลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ทุกนาย ถือว่าได้ว่าได้สืบทอดอุดมการณ์ของบรรพบุรุษด้วยการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติมาด้วยความเสียสละ กล้าหาญ อุทิศกำลังกาย กำลังใจเพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นับเป็นเกียรติใหญ่หลวงแก่ตนเอง และวงศ์ตระกูล ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจให้กับกองทัพตลอดมา คุณงามความดีที่กำลังพลทุกนายได้พากเพียรสร้างสมไว้แก่กองทัพบก และกองทัพภาคที่ 4 จะจารึกอยู่ในความทรงจำ และยืนยันว่า ทางราชการจะให้ความดูแลตามสิทธิที่พึงจะได้รับต่อไป

     

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันพุธ, 02 ตุลาคม 2562 09:05
army4.net