ตุลาคม 22, 2562

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านพักเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

By กันยายน 30, 2562 185

วันนี้ ( 25 ก.ย.62 ) 09.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านพักเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสวยพระกระยาหารกลางวัน ซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดถวาย หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดย ฮ.พระที่นั่ง มายังค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี ทรงเสด็จเข้าศาลาทรงงานโดยมีผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 กราบบังคมทูลรายงานภาพรวมโครงการทหารพันธุ์ดีในค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืช พระราชทานพระราโชวาทแก่คณะทำงาน หลังจากนั้นทรงเสด็จเยี่ยมชมและทอดพระเนตรโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์เบตง ไก่พันธุ์ประดู่หางดำ และโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ทรงปล่อยปลานิลจิตรลดา จำนวน 30,000 ตัวลงบ่อพอเพียง

และพระราชทานถุงพระราชทาน แก่ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 48 ในการนี้ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4, คุณแจ่มจิตร์พูลสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4, หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำลังพลภายในหน่วย พี่น้องประชาชน เข้าเฝ้ารับ-ส่ง เสด็จฯ

▶️ ต่อมาเวลา 16.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพิกุลกนก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.นราธิวาส ทรงทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากชุมชนต่างๆที่นำมาจัดแสดง และทรงพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยกองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยกองทัพภาคที่ 4 ขึ้น เพื่อให้การถวายความปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติยิ่ง■

          

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar

Latest Tweets

We have # 1 Event Conference WordPress theme in the #Envato market. Know more : https://t.co/KMtE9Rcg8z https://t.co/HkvJC5P5M4
Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary https://t.co/ABeDbww12S
Education Conference and Food Festival variation added. #event #wordpresswebsite #theme https://t.co/DJIoXX6kpL https://t.co/FnFdbeTgtE
Follow Themewinter on Twitter
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4