มิถุนายน 02, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นผู้อัญเชิญพระราชกระแสชมเชย ให้กับผู้ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าพรุควนเคร็ง ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จนสามารถทำให้พื้นที่กลับคืนสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว

By กันยายน 18, 2562 122

ต่างสำนึก และซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงพระราชทานขวัญและกำลังใจ ให้กับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างประโยชน์และพัฒนา ให้บ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป?

วันนี้ ( 17 ก.ย.62,0850 )พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นผู้อัญเชิญพระราชกระแสชมเชย ให้กับผู้ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าพรุควนเคร็ง ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จนสามารถทำให้พื้นที่กลับคืนสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว

⏰เมื่อเวลา 08.50 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค 4 ได้ให้การต้อนรับ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน และคณะ เพื่ออัญเชิญพระราชกระแสชมเชยผู้ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าพรุควนเคร็ง มายังศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดนทรงพระราชกระแสชมเชย หน่วยงาน ทั้ง 11 หน่วยงาน ที่ได้บูรณาการประสานความร่วมมือเข้าช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน ในสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เข้ารับพระราชทานกระแสชมเชยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีหน่วยงานที่เข้ารับพระราชทานทั้งสิ้น 11 หน่วยงานได้แก่ กองทัพภาคที่ 4, กองทัพอากาศ, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงสาธารณสุข, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กรมป่าไม้, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ ชุดท่อพญานาคซิ่ง โดยมีพลโทพรศักดิ์พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
?"ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่างมีความสำนึก และปิติซาบซึ้งในพระกรุณาอันล้นพ้น ที่ได้พระราชทานพระราชกระแสชมเชยให้หน่วยงานที่ร่วมกันแก้ไขเหตุการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช นับเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นพลังใจสำคัญ เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอด พัฒนาความเจริญก้าวหน้า เพื่อประโยชน์สุขให้แก่ อาณาประชาราษฎร์ และบ้านเมืองสืบไป" ■?

     อ      

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4