Print this page

มทภ.4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ถึงระดับกองพัน ครั้งที่ 6/62

By กันยายน 12, 2562 218

วันที่ 10 ก.ย.62,1330 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ถึงระดับกองพัน ครั้งที่ 6/62 วาระพิเศษ เพื่อชี้แจง เน้นย้ำนโยบาย และสั่งการปฏิบัติที่สำคัญ ต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ณ ห้องประชุม บก.มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้บังคับหน่วยเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

▶️ ก่อนวาระการประชุมนั้น มทภ.4 ได้มอบถ้วยรางวัล โล่ และเงินรางวัลให้กับหน่วยที่เข้าทำการแข่งขันต่าง ๆ จนสามารถคว้ารางวัล สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพภาคที่ 4 ดังนี้
?พิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
?พิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันมวยชิงชนะเลิศกองทัพบก
?พิธีมอบโล่รางวัลการแข่งขันกรีฑากองทัพไทย
?พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดการปรับปรุงประตูค่ายทหาร ทภ.4
?พิธีมอบโล่รางวัลการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก
?พิธีมอบโล่รางวัลการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ ผลัด 1/62 ระดับ ทบ.
?พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรการแข่งขันเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด
ประจำปี 2562 ระดับ ทบ.
?พิธีมอบประกาศเกียรติคุณการทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ ประจำปี 2562
? พิธีมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้กับ ชป.กร. ดีเด่น
โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวแสดงความยินดี และชื่นชมในการพัฒนาทุกระดับของหน่วยและกำลังพลให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ และขอให้ดำรงเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพภาคที่ 4 ต่อไป

▶️ สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ 2562 แม่ทัพภาคที่ 4 จึงถือโอกาสนี้สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในปีที่ผ่านมา อีกทั้งปรึกษาหารือข้อขัดข้องร่วมกัน ถึงแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 เพื่อที่จะทำให้ กองทัพภาคที่ 4 เป็นหน่วยทหารที่มีชื่อเสียงปรากฏอยู่แถวหน้าของกองทัพบกไทย และเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ส่วนราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และขอขอบคุณ ผู้บังคับหน่วย ที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายข้อสั่งการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จนได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความประทับใจ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่■

                     

Rate this item
(0 votes)
army4.net