มิถุนายน 02, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Kol Adm Agus Setyo ผู้แทนกระทรวงกลาโหม และคณะสื่อมวลชนประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมคาราวะ มทภ.4 ในโอกาสเดินทางเข้าพื้นที่ จชต. ห้วงระหว่าง วันที่ 2-4 ก.ย.62

By กันยายน 04, 2562 104

? วันนี้ ( 3 ก.ย.62,0945 )  Kol Adm Agus Setyo ผู้แทนกระทรวงกลาโหม และคณะสื่อมวลชนประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมคาราวะ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 /ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ในโอกาสเดินทางเข้าพื้นที่ จชต. ห้วงระหว่าง วันที่ 2-4 ก.ย.62 จากนั้น ได้ร่วมประชุมฟังบรรยายสรุปจาก กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อรับทราบสถานการณ์ข้อเท็จจริง และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต. ณ ห้องประชุม 1 กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

▶️ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสดีที่ทุกท่านจะได้รับทราบข้อเท็จจริง ในการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต. รวมถึงจะได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับสถานการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา จชต. พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ข้อมูลการทำงานซึ่งกันและกัน เพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะจากคณะ มาพิจารณาใช้ประโยชน์ ในการดำเนินงานของหน่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายหลังการประชุม ผู้แทนกระทรวงกลาโหม และคณะสื่อมวลชนของประเทศอินโดนีเซีย จะเดินทางเข้าพื้นที่ พบปะหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ชาวบ้าน และครูสอนศาสนาในพื้นที่ เพื่อตามวิถีชีวิตของชาวบ้าน รวบรวมข้อมูล รวมถึงถ่ายทำรายการเพื่อนำเสนอความจริงสู่ภายนอกต่อไป◾

     

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4