มกราคม 29, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 เป็นประธาน พิธีปิดกิจกรรมเวทีชาวบ้านกำปงตักวา ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

By สิงหาคม 29, 2562 77

 วันนี้ ( 28 ส.ค.62,1000 ) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธาน พิธีปิดกิจกรรมเวทีชาวบ้านกำปงตักวา ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

▶️ การจัดกิจกรรมกำปงตักวา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริม แนวคิด และกระบวนการพัฒนาชุมชน ด้วยการใช้หลักทางศาสนา ในเรื่องทำสิ่งที่ดีและละเว้นสิ่งไม่ดี โดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลาง ในการปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาในชุมชน ซึ่งกิจกรรมจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือ การทำงานร่วมกันของ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในชุมชน เป็นตัวขับเคลื่อนเกิดเป็นแนวทางที่แก้ปัญหาที่ตรงจุด และตรงกับความต้องการของชุมชน โดยที่มีภาครัฐคอยหนุนเสริม ซึ่งจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชนที่ยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีการบรรยายในหัวข้อ "หน้าที่และ ความนับผิดชอบของผู้นำต่อปัญหาในพื้นที่ จชต." และ "เอกภาพในประชาชาตินำสู่สันติสุข(ความขัดแย้งในชุมชน/พื้นที่)" โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำศาสนา ในการเข้าร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมกำปงตักวาเป็นอย่างดี

▶️ ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกล่าวถึงความตั้งใจที่แก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนโยบายหลักคือ พื้นที่ปลอดเหตุ, ประชาชนปลอดภัย, แก้ไขปัญหายาเสพติด, เป็นมิตรกับทุกภาคส่วน, รวมใจไทยเป็นหนึ่งเดียว และกลมเกลียวสร้างสันติสุข พร้อมกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่เสียสละเวลาสำคัญ เป็นผู้แทนของ ประชาชนในพื้นที่ที่จะช่วยกันสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในสภาสันติสุข เพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต. นำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของท่าน◾

      

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4