มกราคม 29, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการสัมมนาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อส.จชต.) รุ่นที่ 2

By สิงหาคม 28, 2562 122

วันนี้ ( 27 ส.ค.62,1400 )พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการสัมมนาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อส.จชต.) รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้เข้ารับการสัมมนา ในการพัฒนากำลังประจำถิ่น และเป็นการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถให้กับ อส.จชต. ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี พล.ต.สมพล ปานกุล ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

▶️ ปัจจุบันสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภาคใต้ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัย พื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ชุมชนล่อแหลม เป้าหมายอ่อนแอต่างๆ และเมืองเศรษฐกิจ มีผลทำให้การก่อเหตุร้ายลดน้อยลง ทั้งยังสามารถควบคุมพื้นที่ ลดทอนอิทธิพล จำกัดเสรีในการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกำลังประจำถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนถ่ายความรับผิดชอบในการดูแลพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล กองบังคับการควบคุม กองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ อส.จชต. ห้วงตั้งแต่วันที่ 27 - 29 ส.ค. 62 โดยมีผู้เข้าสัมมนาทั้งสิ้น 150 คน

▶️ โดย มทภ.4 ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนบูรณาการกำลังในการดูแลพื้นที่ ตลอดจนกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกท่าน ที่ได้เสียสละ ทุ่มเท แรงกายแรงใจ มุ่งมั่นในการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถให้เพิ่มขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการสัมมนาจะได้นำความรู้ที่ได้ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพต่อไป◾

     

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4