มกราคม 29, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 เป็นประธาน พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน และประเมินผลการปฏิบัติ ชป.เชิงรุก ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

By สิงหาคม 28, 2562 72

วันนี้ ( 27 ส.ค.62,1000 )พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธาน พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน และประเมินผลการปฏิบัติ ชป.เชิงรุก ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุม จากหน่วยเฉพาะกิจตามโครงสร้างการจัด กอ.รมน.ภาค 4 ผู้บังคับกองร้อยที่รับผิดชอบพื้นที่หมู่บ้านสันติสุข และปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ทั้ง 37 อำเภอ รวมจำนวน 206 นาย

▶️ ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติของ ชป.เชิงรุก ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ภารกิจทบทวนบทบาทหน้าที่ ของ ชป.เชิงรุก ในการปฏิบัติตามแผน ๔๖๒๕ (หมู่บ้านสันติสุข) - กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ให้มีการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม มีการบรรยายผลการประเมินชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ สถานการณ์ แนวโน้ม การก่อเหตุรุนแรง และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการข่าวในพื้นที่หมู่บ้านสันติสุข การใช้งานระบบสารสนเทศ การปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการเชิงรุกในหมู่บ้านเป้าหมาย ข่าวกรอง และแนวทางการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ชป.จรยุทธ์ รวมถึงบทบาทหน้าที่ การดำเนินงานของ ชป.กร. และแนวทางการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่หมู่บ้านสันติสุข โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้รับฟังการบรรยายสรุปพร้อมให้แนวทางการปฏิบัติของ ชป.เชิงรุก

▶️ ตามนโยบายของ แม่ทัพภาคที่ 4 ต้องการควบคุมพื้นที่ให้มีความปลอดภัย ควบคู่กับการแก้ไขปัญหายาเสพติด และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยการจัดชุด ชป.เชิงรุก หรือ ชป.จรยุทธ์ เข้าสู่หมู่บ้าน รับฟังปัญหาที่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน และเข้ากินนอนร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรง และรักษาหมู่บ้านให้เป็นพื้นที่สีขาว พร้อมทั้งกดดันขับไล่กลุ่มก่อความไม่สงบออกจากหมู่บ้าน เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในพื้นที่หมู่บ้านให้เกิดสันติสุขต่อไป ■

 

     

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4