มกราคม 29, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

รองแม่ทัพภาคที่ 4 (2)ตรวจเยี่ยมการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนโครงการ Proud of นศท.

By สิงหาคม 21, 2562 279

“พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 (2)ตรวจเยี่ยมการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนโครงการ Proud of นศท. ”วันนี้เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 1400 น.พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 (2) ตรวจเยี่ยมการอบรมสัมมนาขับเคลื่อน
โครงการ Proud of นศท.ซึ่งการอบรมสัมมนาการขับเคลื่อนโครงการ Proud of นศท. ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเกียรตินคร อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง สร้างความภาคภูมิใจกับนักศึกษาวิชาทหาร ที่เข้ามาฝึกวิชาทหาร และร่วมกันสร้างแกนนำเครือข่าย พร้อมพัฒนาตนเองให้เป็นนักศึกษาวิชาทหารที่มีความ SMART มีจิตอาสา เพื่อจัดตั้งชมรมนักศึกษาวิชาทหารกองทัพภาคที่ 4 ต่อไป
โดยรองแม่ทัพภาคที่ 4 ยังกล่าวอีกว่า “การปรับหลักสูตรการเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปี 1-5 ใหม่ ที่จะใช้ในการเรียนการฝึก รด. ทั้งประเทศนั้น จะใช้ “ระบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” และ Active Learning ให้ นศท. และ ครูฝึก มีส่วนร่วม เปิดโอกาศให้ นศท. ถกแถลงแสดงความเห็นและปรับการเรียนให้มีความทันสมัย ยังคงเน้นการมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ มีจิตอาสา มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนายมุ่งมั่นตั้งใจ เก็บเกี่ยวความรู้ในการเข้ารับอบรมในครั้งนี้ให้มากที่สุด เพื่อนำกลับไปพัฒนาในหน่วยต้นสังกัดต่อไป

     

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4