มกราคม 29, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

“รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกำลังพลสายงานสัสดี กองทัพภาคที่ 4”

By สิงหาคม 20, 2562 131

พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 เวลา 1300 ,เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกำลังพลสายงานสัสดี กองทัพภาคที่ 4

โดยการฝึกอบรม จัดระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 20 สิงหาคม 2562 ณ กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประชุมสั่งการและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเป็นการปลูกฝังให้เกิดความสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ บนพื้นฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม รับความรู้ทั้งในเรื่อง การฝึกอบรมท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึก พ.ศ. 2560 สถาบันกษัตริย์ไทย คุณธรรมจริยธรรม และแบบธรรมเนียมทหาร ซึ่งนำความรู้ที่ได้รับในการฝึกอบรม ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปในภาพรวม รวมทั้งผลการฝึกอบรมที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา
จากนั้น เวลา 1500 น. พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางไปยังอาคารถาวรเศรษฐ กองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพบปะกำลังที่เข้ารับการฝึกพร้อมมอบนโยบาย รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังได้เน้นย้ำในเรื่องของวินัย การประพฤติปฏิบัติตน การใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ถูกวิธี และเหมาะสมกับสถานการณ์ยุคดิจิทัลพร้อมเป็นกำลังใจให้กำลังพลทุกนายให้มีความตั้งใจทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองให้ดีที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพและมาตรฐานที่ดีของหน่วยต่อไป

    

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4