ธันวาคม 14, 2562

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผบ.พล.ร.5 เดินทางไปตรวจเยี่ยม การฝึกผสม ทบ.ไทย-ทบ.ออสเตรเลีย ประจำปี 2562 ภายใต้รหัส CHAPEL GOLD 2019 ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี

By สิงหาคม 05, 2562 90

วันที่ ( 3 ส.ค.62,1000 )  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผบ.พล.ร.5 เดินทางไปตรวจเยี่ยม การฝึกผสม ทบ.ไทย-ทบ.ออสเตรเลีย ประจำปี 2562 ภายใต้รหัส CHAPEL GOLD 2019 ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี โดยมี พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผบ.พล.ร.5 ให้การต้อนรับ

▶️ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้รับฟังการบรรยายสรุป ก่อนตรวจเยี่ยมการฝึกสถานีการดำรงชีพในป่า, สถานีระเบิดแสวงเครื่อง, สถานีการปฐมพยาบาลและการส่งกลับสายแพทย์, สถานีการปิดล้อมตรวจค้น และสถานี Combat Shooting Package ก่อนจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกผสม ณ โรงเลี้ยง ร.25 พัน 3

▶️ สำหรับการฝึกผสม ทบ.ไทย-ทบ.อต. ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติทางยุทธวิธี ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ต่อกัน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การฝึกให้กับหน่วยระดับกองพันทหารราบ และพัฒนาเป็นทหารอาชีพให้กับกำลังพลในทุกระดับของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนเสริมสร้าง ความสัมพัรธ์อันดีของทั้งสองฝ่าย ผ่านกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ และ การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของผู้ร่วมการฝึกเป็นรายบุคคล โดยแบ่งการฝึกออกเป็น 2 ขั้น
ขั้นที่ 1 การฝึกแลกเปลี่ยนในที่ตั้ง (CTX) ห้วงวันที่ 31 ก.ค.-4 ก.ค.62 พื้นที่ฝึกภายในค่ายวิภาวดีรังสิต จำนวน 4 สถานี ประกอบด้วย
สถานีที่ 1 การตั้งฐานลาดตระเวนและการลาดตระเวนหาข่าว
สถานีที่ 2 การลาดตระเวนโจมตีและการลาดตระเวนตีโฉบฉวย
สถานีที่ 3 การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
สถานีที่ 4 การปิดล้อมตรวจค้นและการรบในระยะประชิด
ขั้นที่ 2 การฝึกภาคสนาม (FTx) ซึ่งจะใช้สถานการณ์สมมติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ ห้วงวันที่ 6-8 ส.ค.62 พื้นที่การฝึก อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ◾

              

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar

Latest Tweets

The Ultimate addon for elementor page builder and Metform The most flexible form-builder for Elementor.… https://t.co/WJkGy5pqS6
Digiqole - News Magazine WordPress Theme Dark Variation Added #wordpress #themeforest #newstheme… https://t.co/n2QZuo82gT
@envato_help I apologize, I need quick action about the ticket no. #1702520. Please, help me. Regards.
Follow Themewinter on Twitter
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4