Print this page

ถวายเทียนพรรษา จชต. เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาปี 2562

By กรกฎาคม 15, 2562 573

วันนี้ (13 ก.ค.62,0930 ) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีกิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้กับวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ยะลา โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าจะได้นำไปถวายต่อวัด และสำนักสงฆ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 386 แห่ง โดยมีหน.ส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ก่อนจะได้มีการแห่เทียนพรรษา จากหน้าวัดเมืองยะลา ไปตามเส้นทางถนนสุขยางค์ จนถึงศาลหลักเมือง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีของพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธที่ถือปฏิบัติมาอย่างยาวนาน ถือเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาประจำปี 2562 ต่อไป

          

Rate this item
(0 votes)
army4.net