Print this page

ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีรองมทภ.4 เป็นประธานในพิธี

By กรกฎาคม 10, 2562 138

 ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้ปกครอง และญาติของทหารใหม่ ร่วมเป็นเกียรติชื่นชมยินดี วันที่ 10 ก.ค.62 เวลา 09.30 น.ที่สนามฝึก หน้ากองร้อยมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธี วันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีผู้ปกครองทหารใหม่ และญาติ ครูฝึกทหารใหม่ และกำลังพลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ของกองทัพภาคที่ 4 ร่วมกิจกรรม

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง และญาติทหารใหม่ ร่วมเป็นเกียรติ ชื่นชมยินดี และพบปะพูดคุยกับผู้บังคับบัญชา เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน มีกิจกรรมการแสดงของทหารใหม่ ให้ผู้ปกครองและญาติได้รับชม อาทิ การแสดงการยิงปืนแบบฉับพลัน, การแสดงมวยไชยา, การแสดงชิงตัวประกัน และการแสดงแฟนชีดิว
▶ พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคมี่ 4 กล่าวว่า การที่ทหารได้เข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมานั้น หน่วยฝึกทหารใหม่ ได้ทำการฝึกอบรม เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ขณะนี้ถือว่าบุตรหลานของท่านได้ซึมซับความเป็นทหาร ทั้งร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สมความภาคภูมิในการเป็นลูกผู้ชายไทย เพื่อเป็นการแสดงความยินดี ในโอกาสที่บุตรหลานของท่าน ได้จบการฝึกตามหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ จึงได้กำหนดจัดงาน วันพร้อมญาติทหารใหม่ ขึ้นในวันนี้

          

Rate this item
(0 votes)
army4.net