Print this page

มทภ.4 พร้อมด้วยคุณแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ ณ วัดมะนาวหวาน(พระอารามหลวง) ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

By กรกฎาคม 08, 2562 72

 วันที่ ( 6 ก.ค.62,0930 ) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 พร้อมด้วยคุณแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ ณ วัดมะนาวหวาน(พระอารามหลวง) ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ประธานในพิธี ได้ผูกผ้าเจ็ดสี คล้องมาลัยช่อฟ้าเอก และยกช่อฟ้าเอกประดิษฐานบนหลังคาศาลาการเปรียญ

หลังจากนั้นพระสงฆ์เจริญมงคลชัยคาถา โดยมี พุทธศาสนิกชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และกำลังพลในกองทัพภาคที่ 4 เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันวัดมะนาวหวาน  เป็นศูนย์กลางศาสนกิจ และเป็นที่ประชุมของส่วนราชการ  องค์กรต่าง ๆ  ตามโอกาส  มีพระสิริธรรมราชมุนี (สอน    ฐิตวีโร)  เป็น เจ้าอาวาสและรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

      

Rate this item
(0 votes)
army4.net