Print this page

มทภ.4 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและสั่งการของ ผอ.รมน.ภาค 4 กับหน่วยขึ้นตรง ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย

By กรกฎาคม 04, 2562 100

? เมื่อวันนี้ ( 3 ก.ค.62,1330 ) ?

▶️ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและสั่งการของ ผอ.รมน.ภาค 4 กับหน่วยขึ้นตรง ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

▶️ ในการประชุมหน่วยขึ้นตรงในวันนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานและกำลังพลทุกนายที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนผลปฏิบัติที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา และทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทำให้สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้เน้นย้ำต่อเจ้าหน้าที่และกำลังพลทุกนาย ให้ปฏิบัติงานอยู่ในความไม่ประมาท เนื่องจากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงมีความพยายามในการก่อเหตุ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ มีความพร้อมในการรับมืออยู่เสมอ โดยเฉพาะชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ผลการปฏิบัติที่ผ่านมาถือเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติการเชิงรุกเข้าปฏิบัติงานในหมู่บ้าน ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและกำลังประชาชน ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความอุ่นใจมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติดังกล่าวสามารถทำให้พี่น้องประชาชน ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และกล้าที่จะแสดงออกหาจุดยืนให้กับตัวเองในการเลือกข้าง ทำหมู่บ้านให้เป็นสีขาว กดดัน ขับไล่โจรออกจากหมู่บ้าน ตามนโยบายและกรอบแนวทางที่วางไว้ จึงขอให้ทุกส่วนดำรงการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย ทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป■

             

Rate this item
(0 votes)
army4.net