Print this page

มทภ.4 เป็นประธานการประชุมพบปะกำลังพล และหัวหน้าชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ เพื่อให้คำแนะนำมอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยมีหน่วยในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าเข้าร่วมชี้แจง

By กรกฎาคม 04, 2562 107

? เมื่อวันนี้ ( 3 ก.ค.62,0930 ) ?

▶️ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมพบปะกำลังพล และหัวหน้าชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ เพื่อให้คำแนะนำมอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยมีหน่วยในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าเข้าร่วมชี้แจงและเสริมสร้างความรู้นำมาพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ ชป.เชิงรุก 735 ชป. โดยมีหัวข้อชี้แจงที่สำคัญ ดังนี้ เรื่องสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้, แนวทางการปฏิบัติด้านการเมือง และ แนวทางการปฏิบัติตามหลักของชป.จรยุทธ์ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

▶️โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำต่อ หน.ชป.จรยุทธ์ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ว่า "ให้กำลังพล ชป.จรยุทธ์ในทุกพื้นที่ เข้าไปเคลื่อนไหวในหมู่บ้าน เข้าไปเจอประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสานงานสร้างมิตรสัมพันธ์ ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านหมดสิ้นความหวาดระแวงจากเจ้าหน้าที่รัฐ และที่สำคัญเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องตื่นตัว รู้รักษาตัวรอดให้เกิดความปลอดภัย ครองตนด้วยความไม่ประมาท ปฏิบัติงานในทุกภารกิจจะต้องตระหนักถึงหลักการทางยุทธวิธีในการป้องกันตนเองอยู่เสมอ ไม่สร้างเงื่อนไขกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยเชื่อมั่นว่า หากพวกเราทุกคนมีความตั้งใจ ทุ่มเทอย่างจริงจัง ฝ่ายเราจะสามารถเอาชนะฝ่ายผู้ก่อเหตุรุนแรงและสามารถยุติสถานการณ์ความรุนแรงได้ในไม่ช้า ทั้งนี้ถ้าฝ่ายเรา สามารถแสวงหาข้อมูลจากฝ่ายตรงข้าง รู้เขารู้เรา จะส่งผลอย่างมากในการยับยั้งการก่อเหตุรุนแรงของฝ่ายตรงข้ามได้

▶️ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 เชื่อมั่นว่า หากเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนมีความตั้งใจ ทุ่มเทอย่างจริงจัง ฝ่ายเราจะสามารถเอาชนะฝ่ายผู้ก่อเหตุรุนแรงและสามารถยุติสถานการณ์ความรุนแรงได้ในไม่ช้า เพื่อคืนความสุข ให้กับพื้นที่ สร้างสันติสุขปลายด้ามขวานของเราต่อไป■

          

Rate this item
(0 votes)
army4.net