มิถุนายน 05, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" ( Hop to the bodies Slams ) ระดับ ทภ.4 ประจำปี 2562

By กรกฎาคม 03, 2562 240

วันที่ ( 2 ก.ค.62,1530 ) ?

▶️พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" ( Hop to the bodies Slams ) ระดับ ทภ.4 ประจำปี 2562 ณ สนามบินค่ายวชิราวุธ ภายในชุดบริการสนามบินและหอบังคับการบินที่ 5 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

▶️ การฝึกทางทหารประกอบดนตรีหรือราชวัลลภเริงระบำนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานคำสอน และแบบการฝึกโดยทรงพระราชทานวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ ได้แก่
?‍♂ประการที่ 1 เป็นการออกกำลังในลักษณะการออกกำลังอย่างต่อเนื่อง?‍♂ประการที่ 2 เป็นการยืดหยุ่นร่างกาย และ
?‍♂ประการที่ 3 เป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเมื่อมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
กองทัพไทยจึงได้มีการขยายการฝึกทหารประกอบดนตรี โดยจัดให้มีการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนของหน่วยงานระดับกรม เป็นตัวแทนระดับกองทัพภาค เข้าแข่งขันและตรวจสอบระดับกองทัพบก และระดับกองทัพไทยต่อไป สำหรับการแข่งขันภายในกองทัพ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
?การแข่งขันระดับกองพัน คัดเลือกกองพันดีเด่นจำนวน 1 กองพัน
?การแข่งขันระดับกรม คัดเลือกกรมดีเด่น และเป็นตัวแทนกองทัพภาคที่ 4 เข้าแข่งขันระดับกองทัพบกต่อไป

▶️สำหรับหน่วยที่เข้ารับการแข่งขันของกองทัพภาคที่ 4 ในปีนี้ ประกอบด้วยกองพลทหารราบที่ 5 โดยกรมทหารราบที่ 15 และกองพลทหารราบที่ 15 โดยกรมทหารราบที่ 151 สำหรับคณะกรรมการผู้ให้คะแนนจัดจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 จำนวน 37 นาย โดยมีรองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ

▶️ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการแข่งขันในครั้งนี้ว่า "ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกและแข่งขันทุกนายได้น้อมนำหลักคำสอนตามแบบฝึกพระราชทานมาฝึกปฏิบัติอย่างภาคภูมิใจ และให้ตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ เพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของกองทัพภาคที่ 4 เข้าแข่งขันในระดับกองทัพบก ขอให้กำลังพลทุกส่วน ทุกฝ่าย โดยเฉพาะกรรมการที่เป็นตัวแทนของกองทัพ ได้ทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตรงไปตรงมา เพื่อให้การดำเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม นำความภาคภูมิใจมาสู่กองทัพภาคที่ 4 ต่อไป"■

                 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4