กรกฎาคม 12, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904) และคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 4

By มิถุนายน 07, 2562 207

? วันที่ ( 6 มิ.ย.62,0930 )  พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904) และคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 4  ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อนที่คณะจะเดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายวชิราวุธ และรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 4 พร้อมกับตรวจเยี่ยมสำนักงานศูนย์เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ สโมสรรื่นฤดีภายในค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยม บ้านผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ในพื้นที่ตำบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ทำการซ่อมสร้างบ้านจนแล้วเสร็จตามโครงการ สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก

▶️ สำหรับกองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสา 904 ขึ้นโดยมีแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 4 โดยดำเนินการตามโครงสร้าง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 4 ให้บรรลุตามเป้าหมาย ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อป้องกันบรรเทาช่วยเหลือ และฟื้นฟูประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ด้วยการประสานงาน บูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดเป็นความร่วมมือสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในสังคม

▶️ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 4 กล่าวว่า "ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 4 ได้ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานจิตอาสา เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายของงานตามพระราโชบายอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งการขยายผลการฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับข้าราชการ ประชาชนนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ ผ่านการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" รวมไปถึงเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในห้วงที่ผ่านมา จนสามารถคลายความทุกข์ คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชน และส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้สงบสุขร่มเย็นสถาพรสืบไป■

             

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4