Print this page

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน

By พฤษภาคม 24, 2562 107

 วันที่ 22 พ.ค.62, 0900 ที่ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาการนำเข้าน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม (คปน.)

           

เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาปาล์ม ณ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 4 กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้แทนกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม▶️ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาปาล์ม ให้กับพี่น้องเกษตรกร กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยเหลือชาวสวนปาล์มตามแนวทางที่ยั่งยืน ต่อไป

Rate this item
(0 votes)
army4.net