มิถุนายน 06, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

เสธ.ทภ.4 ให้การต้อนรับ พล.ท.กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล หน.คณะทำงานด้านยุทธการ ทบ. และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ ทภ.4

By พฤษภาคม 15, 2562 339

เมื่อ 14 พ.ค. 62 , 1045 พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสธ.ทภ.4 ให้การต้อนรับ พล.ท.กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล หน.คณะทำงานด้านยุทธการ ทบ. และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ ทภ.4 เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตามแผนพัฒนา ทบ. ปี 2560 – 2564 ,

แนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง ทบ. ระยะปานกลาง ปี 60 – 64 , นโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบกประจำปีงบประมาณ 2562 และการปฏิบัติตามกรอบแนวความคิดในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน มุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจของ ทบ. รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านดิจิทัลและไซเบอร์ของกำลังพล เน้นการวิจัยและพัฒนาในการดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ และการพัฒนายุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในห้วงวันที่ 12 – 17 พ.ค. 62 ณ ห้องรับรองสัณห์ จิตรปฏิมา และร่วมรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม 1 บก.ทภ.4 ค่ายวชิราวุธ

 

          

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4